Finanstilsynets kommentar til Danske Banks opdatering på arbejdet med at rette op på fejl i ældre kundesager af 3. september 2021

04-09-2021

Danske Bank har i går offentliggjort en opdatering om arbejdet med at rette op på fejl i ældre kundesager. Banken har oplyst, at den har opdaget, at den er fortsat med at sende nogle dødsbosager med fejl til domstolene. Det er i modstrid med bankens tidligere oplysninger. Banken vurderer på nuværende tidspunkt, at der er tale om 600-700 sager.

Finanstilsynet har modtaget bankens svar på en række spørgsmål vedrørende sagen om bankens gældsinddrivelse, herunder om de sager, der er sendt til domstolene. Denne problemstilling er omfattet af den uvildige undersøgelse, der netop har til formål at kontrollere, om de foranstaltninger som banken gennemfører er tilstrækkelige til at løse problemerne.
 
Finanstilsynet vil bede banken redegøre nærmere for denne problematik. Finanstilsynet afventer også den uvildige undersøgers rapportering. Finanstilsynet vil på den baggrund tage stilling til, om der skal tages yderligere skridt.
 
Banken har tidligere informeret Finanstilsynet om, at den har begået fejl i forbindelse med den skatteservice, som den tilbyder kunder med aktier, men at den fremadrettet har rettet op på disse fejl, og at den vil informere og kompensere de berørte kunder. Finanstilsynet har på den baggrund ikke fundet anledning til at rejse en forbrugersag på dette specifikke område, men følger generelt bankens drift.

 

Senest opdateret 04-09-2021