Finanstilsynet gennemfører intern justering i organisationen

28-09-2021

For at styrke regnskabskontrollen, IT- og cybertilsyn og det internationale samarbejde gennemfører Finanstilsynet en organisationsjustering.

Pr. 1. oktober gennemfører Finanstilsynet en organisationsjustering, hvor der bliver oprettet to nye kontorer, mens ét kontor bliver nedlagt.

Regnskabskontrollen lægges ud i tilsynskontorerne

For at styrke den regnskabsmæssige kontrol bliver regnskabskontrollen flyttet fra Kontoret for Finansiel Rapportering og ud i nogle af de traditionelle tilsynskontorer. 
Kontoret for Finansiel Rapportering bliver nedlagt. 

Denne del af organisationsjusteringen skal bidrage til Finanstilsynets strategiske mål om at sikre en robust og ordentlig finansiel sektor.

Kontoret for tilsyn med IT-sikkerhed og cyberrisici og DCIS

For at styrke Finanstilsynets arbejde med kontrol med IT-sikkerhed i de finansielle virksomheder opretter vi Kontoret for tilsyn med IT-sikkerhed og cyberrisici og DCIS. 
Dette kontor skal varetage Finanstilsynets tilsyn med IT-sikkerheden i systemisk vigtige finansielle virksomheder, herunder store banker og datacentraler. 
Samtidig er kontoret ekspertisecenter for Finanstilsynets arbejde med IT-sikkerhed i den finansielle sektor.

Oprettelsen af Kontoret for IT-sikkerhed og cybertilsyn skal ses i lyset af Finanstilsynets strategiske mål om at være et tilsyn, der sikrer en robust finansiel sektor, herunder hvordan den øgede digitalisering kræver stigende fokus.

Kontoret for EU-sager, ledelses- og ministerbetjening

For at styrke og fokusere på det internationale arbejde og arbejdet med minister- og ledelsesbetjening opretter Finanstilsynet kontoret for EU-sager, ledelses- og ministerbetjening.

Herudover vil det nye kontor også være ankerpunkt for en række interne ledelsesmæssige opgaver.

 

Senest opdateret 28-09-2021