Ordenlig uafhængig rådgivning kræver klare priser og afsæt i kundens behov

14-09-2021

APC Forsikringsmæglere får tre påbud af Finanstilsynet. Mæglerselskabet har ikke oplyst private kunder tydeligt om prisen på rådgivning. Desuden har selskabet hverken nedskrevet kundernes behov eller rådgivet ordentligt.

Finanstilsynet har undersøgt APC Forsikringsmæglere, som tilbyder private kunder uafhængig rådgivning om individuelle pensionsopsparinger og fripolicer. Finanstilsynet blev kontaktet af en kunde, som påpegede flere forhold, der potentielt kunne være overtrædelser af lovgivningen. 

”Tydelige priser er en af forbrugerbeskyttelsens grundpiller. Kunderne skal kunne se helt klart, hvad prisen på et produkt er, inden en aftale indgås. Det gælder også rådgivningsydelser. Det er ikke godt nok, når nogle kunder i dette tilfælde må gennemgå flere depotudtog med lommeregner og lup for selv at udregne den reelle pris på den rådgivningsaftale, de allerede har indgået,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets Forbrugerkontor. 

APC Forsikringsmæglere har anvendt en særlig model til at beregne prisen for rådgivningen, og Finanstilsynets undersøgelse viser, at kunden kunne risikere at betale en højere pris, end kunden kunne finde i aftaledokumenterne. I de undersøgte aftaledokumenter oplyste APC Forsikringsmæglere ikke, at mæglerfirmaet beregnede prisen for rådgivningen ud fra hvert enkelt selskab, som kunden havde opsparing i. Dermed kunne prisen fordobles eller tredobles, hvis kunden havde depoter i flere selskaber. 

Rådgivning skal altid tage udgangspunkt i kundens behov

Undersøgelsen viser også, at APC Forsikringsmæglere ikke har dokumenteret at have udført den lovpligtige analyse af kundernes krav og behov. Samtidig har rådgivningsselskabet ikke givet kunderne de individuelle anbefalinger, om hvilke pensionsordninger, der passer bedst til kundens krav og behov. Det er et lovkrav, når man yder uvildig rådgivning.

”Det er en kompleks øvelse at styre din pensionsopsparing, som du står alene med, hvis du har private pensioner og fripolicer. APC Forsikringsmæglere tilbyder rådgivning til kunder i denne situation, men rådgivningen har ikke været god nok. Derfor opfordrer vi kunder, som har fået rådgivning af APC Forsikringsmæglere til at kontakte selskabet, hvis ikke de har fået tydelige priser, og sikre sig, at deres pensionsopsparing afspejler deres ønsker,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen.

Tre påbud sikrer, at APC giver kunderne en ordentlig behandling

Påbuddene til APC Forsikringsmæglere er en del af Finanstilsynets løbende arbejde for at sikre gode finansielle produkterne til kunderne. 
APC Forsikringsmæglere får følgende påbud:

  • at sikre at beregningen af vederlag er beskrevet i aftalen med kunden på en tydelig og forståelig måde, så kunden kan danne sig et overblik over de omkostninger, som er forbundet med at være betjent af APC.
  • at fastlægge kundens krav og behov på baggrund af oplysninger fra kunden, inden en forsikrings-aftale indgås, samt at sikre behørig dokumentation herfor.
  • i forbindelse med rådgivning, og inden en forsikringsaftale indgås, at give kunden en individuel anbefaling samt redegøre for, hvorfor det pågældende produkt bedst opfylder kundens forsikringskrav og –behov. 

Senest opdateret 14-09-2021