Kommentar til Danske Banks udmelding om udvikling i gældsinddrivelsessagen

04-10-2021

Finanstilsynet har modtaget en kvartalsvis redegørelse fra Danske Bank vedrørende arbejdet med oprydning i gældsinddrivelsessagen.

I redegørelsen oplyser banken, at man har identificeret en ny problemstilling, som er en del af problemstillingen omkring rykkergebyrer, som banken tidligere har identificeret.
 
Den nye problemstilling omfatter ca. 140.000 nye kundeforhold, dvs. kundeforhold der indtil nu ikke har været berørt af problemstillingen omkring rykkergebyrer.
 
Det er Finanstilsynet vurdering, at den nye problemstilling er omfattet af Finanstilsynets påbud af 21. september 2020 samt påbud af 26. november 2020 omkring den uvildige undersøgelse.

Finanstilsynet har ikke yderligere kommentarer.

 

Senest opdateret 04-10-2021