Markedsudvikling i 2020 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

03-11-2021

Pensionsvirksomheder og deres kunder var især i starten af COVID-19-krisen ramt af større kurstab på aktier, spændprodukter og illikvide investeringer. Det påvirkede solvensen i virksomheder med garanterede produkter negativt. Finanstilsynet vurderer overordnet, at de fleste kunne modstå selv store kursfald på såvel aktieporteføljen som obligationsbeholdningen uden nævneværdige problemer.

Senest opdateret 03-11-2021