Indtjening i kreditinstitutterne tilbage på niveauet før COVID-19

09-11-2021

Kreditinstitutterne har i 1. halvår af 2021 et større overskud end i samme periode i 2020, der var stærkt påvirket af COVID-19, viser Finanstilsynets nye markedsudviklingsartikler.

Med et samlet overskud på 22 mia. kr. er kreditinstitutternes resultat før skat for første halvår 2021 15 mia. kr. større end i samme periode sidste år, hvor overskuddet lød på 7 mia. kr. Forbedringen skyldes primært kursreguleringer og meget lave nedskrivninger på udlån. Resultatet er dermed tilbage på niveau med samme periode i 2018 og 2019.

Et styrket kapitalgrundlag som følge af pæn indtjening og reducerede udbyttebetalinger

Kreditinstitutternes kapitalisering blev generelt styrket i løbet af første halvår 2021. Institutterne står derfor som følge heraf og i lyset af en tilbageholdende tilgang til udbytter for de to seneste år i en robust position til at kunne absorbere eventuelle større fremtidige tab, der måtte materialisere sig ved udløbet af de COVID-19-relaterede hjælpepakker til danske virksomheder. 

Udlånsvæksten er fortsat påvirket af de statslige COVID-19-relaterede hjælpepakker. Det afspejles især i det samlede udlån fra pengeinstitutter, der har været faldende over de seneste to år. Kreditinstitutternes styrkede kapitaloverdækning giver dem tilstrækkelig kapacitet til at forøge kreditgivningen til levedygtige virksomheder, som måtte have behov for likviditet ved udløb af statslige hjælpepakker.

”Robuste kreditinstitutter er en vigtig forudsætning for finansiel stabilitet og en finansiel sektor, der kan give lån til sunde virksomheder og husholdninger og dermed bidrage til at understøtte dansk økonomi”, konkluderer Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

Fortsat stor konsolidering i kreditsektoren

Siden 2005 er antallet af danske pengeinstitutter reduceret fra 164 til 56, mens antallet af realkreditinstitutter er reduceret fra 8 til 6. Udviklingen skyldes både nødlidende og ophørte pengeinstitutter under og efter finanskrisen samt en yderligere konsolidering af sektoren. Der er gennemført over 100 overtagelser og sammenlægninger blandt kreditinstitutterne i Danmark siden 2005.

Om analysen

Finanstilsynet udgiver én samlet artikel, der sammenfatter konsoliderede regnskabs- og nøgletal for kreditinstitutter dvs. både penge- og realkreditinstitutter. Derudover udgiver vi også separate artikler med analyser for henholdsvis pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs artiklerne her:

Markedsudviklingen i 1. halvår 2021 for kreditinstitutter

Markedsudviklingen i 1. halvår 2021 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen 1. halvår 2021 for realkreditinstitutter

Dataark, kredit-, penge- og realkreditinstitutter, 1. halvår 2021

 

Senest opdateret 09-11-2021