Udskydelse af brugen af European Single Electronic format-reglerne med ét år som følge af COVID-19-krisen

04-03-2021

Der er i EU, som følge af COVID-19-krisen, indgået en politisk aftale om genoprettelsespakken på kapitalmarkedsområdet, hvorefter det nu er muligt for de enkelte medlemsstater at udskyde implementeringen af European Single Electronic Format-reglerne (ESEF) med ét år. Før genoprettelsespakken faldt på plads, var det hensigten, at ESEF-reglerne skulle gælde for årsrapporterne for 2020. Regeringen har besluttet, at danske virksomheder skal have mulighed for at anvende udskydelsen. Det er derfor valgfrit for udstederne, om de vil offentliggøre årsrapporterne for 2020 efter ESEF-reglerne.

Anvendelsen af ESEF er ikke implementeret i den finansielle lovgivning med en startdato. Det er derfor vurderet, at det ikke er nødvendigt at ændre i dansk lovgivning for at imødekomme udskydelsen af ESEF-reglerne. Den nye anvendelsesdato fra 1. januar 2022 vil blive implementeret med et kommende forslag til ændring af lov om kapitalmarkeder.

Senest opdateret 04-03-2021