Offentliggørelse af joint supervisory statement og endelig rapport med detailregulering til disclosureforordningen

03-03-2021

Disclosureforordningen træder i kraft d. 10 marts. Forordningen indeholder en række oplysningsforpligtigelser om bæredygtighed for finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere. Det fremgår af forordningen, at de fælles europæiske tilsynsmyndigheder (ESMA, EBA og EIOPA) skal udarbejde et udkast til detailreguleringen på en række af disclosureforordningens områder.

De fælles europæiske tilsynsmyndigheder har for nylig offentliggjort deres endelige rapport med udkastet til detailregulering til disclosureforordningen. Rapporten indeholder bl.a. et forslag til konkrete indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (principal adverse impacts), rapporteringstemplates til brug for bæredygtige finansielle produkter både forud for aftaleindgåelse og i den periodiske rapportering samt produktoplysninger, der skal være tilgængelige på websites. I rapporten foreslås det at fastsætte ikrafttrædelsesdatoen for detailregulering til 1. januar 2022. Det er Kommissionen, der skal vedtage detailreguleringen, herunder også endeligt fastsætte ikrafttrædelsesdatoen. Rapporten kan tilgås her.

Endvidere har de fælles europæiske tilsynsmyndigheder udgivet et joint supervisory statement om, hvordan sektoren såvel som tilsynsmyndighederne skal forholde sig i perioden fra ikrafttrædelsen af disclosureforordningen d. 10. marts til detailreguleringen træder i kraft. Udtalelsen indeholder en opfordring til at henvise finansielle markedsdeltagere og rådgivere til ovennævnte rapport i denne mellemliggende periode. Joint supervisory statement indeholder derudover et bilag med en oversigt over ikrafttrædelsesdatoer og mere specifik vejledning i forhold til principal adverse impact-rapporteringen på virksomhedsniveau og finansielle produkters periodiske rapporter.

Senest opdateret 03-03-2021