Funding ratio-pejlemærket udgår af Finanstilsynets tilsynsdiamant

28-05-2021

Pressemeddelelsen er opdateret per 10. juni 2021. Afsnittet om den glidende overgang fra funding ratio-pejlemærket til NSFR-lovkravet er blevet korrigeret. Den 11. august skal institutterne således kun indberette NSFR.

Funding ratio-pejlemærket udgår af tilsynsdiamanten 

Den 28. juni 2021 træder EU-kravet om Net Stable Funding Ratio (NSFR) i kraft for de danske kreditinstitutter. NSFR-kravet er en del af de globale standarder og EU-reguleringen, og skal sikre, at institutterne har en tilstrækkelig langsigtet funding af deres aktiviteter. 

I forbindelse med implementeringen af NSFR vil funding ratio-pejlemærket udgå af Finanstilsynets tilsynsdiamant for pengeinstitutter, idet formålet med pejlemærket fremadrettet vil være dækket af NSFR-kravet.

NSFR er et nyt selvstændigt lovkrav, som ikke vil træde i stedet for det udgåede pejlemærke eller i øvrigt være en del af tilsynsdiamanten. 

Glidende overgang fra fundingratio-pejlemærket til NSFR-lovkravet

NSFR-lovkravet træder i kraft den 28. juni 2021 og funding ratio-pejlemærket vil forblive et gældende krav indtil da. For at sikre en glidende overgang, hvor der i hele perioden er mulighed for et tilstrækkeligt tilsyn med institutternes stabile finansiering, vil funding ratio-pejlemærket gælde indtil udgangen af 2. kvartal 2021. Den 11. august vil således være første gang institutterne skal indberette NSFR.

Pejlemærket fastholdes for færøske og grønlandske institutter

Institutterne i Færøerne og Grønland er aktuelt ikke underlagt NSFR-kravet, og derfor fastholdes funding ratio-pejlemærket for de færøske og grønlandske institutter. Når NSFR måtte træde i kraft i Færøerne og Grønland, vil funding ratio-pejlemærket tilsvarende udgå for de færøske og grønlandske institutter.

 

Senest opdateret 10-06-2021