Tryg Forsikring må ikke kræve personnummer for at give et tilbud

04-06-2021

Finanstilsynet giver Tryg Forsikring et påbud, fordi selskabet har krævet, at potentielle kunder udleverede deres personnummer som betingelse for at få et tilbud på en forsikring.

Finanstilsynet har undersøgt Tryg Forsikring, fordi en forbruger klagede over, at Alka Forsikring, som nu er opkøbt af Tryg, ikke ville give kunden et tilbud, uden at kunden samtidig oplyste sit personnummer.

Tryg Forsikring begrunder blandt andet kravet med, at personnummeret har relevans, når selskabet skal indhente skadeshistorik hos kundens nuværende forsikringsselskab for at kunne fastsætte præmien.

”Trygs system afskærer forbrugere, der ikke ønsker at oplyse deres personnummer, fra at få et tilbud. Vi vurderer, at forsikringsselskaberne godt kan give en potentiel kunde et foreløbigt tilbud uden at have kundens personnummer, idet selskabet samtidig kan forbeholde sig ret til at fastsætte den endelige pris og de endelige vilkår, når selskabet har alle kundens oplysninger,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets Forbrugerkontor.

Udlevering af personoplysninger skal være frivillig
Forbrugerens personnummer er relevant for forsikringsselskaber, når selskaberne skal afklare undersøge en kundes individuelle forhold for at kunne give et tilbud. Databeskyttelsesreglerne stiller krav om at en virksomhed enten skal have en retlig hjemmel eller et frivilligt samtykke fra en person for at kunne behandle dennes personnummer. Et samtykke vil ikke være frivilligt, hvis man som forbruger skal udlevere sit personnummer for at få et tilbud.

Finanstilsynet finder ikke, at det er i overensstemmelse med reglerne om god skik og en ordentlig behandling af kunden at stille krav om, at kunden udleverer sit personnummer som betingelse for et forsikringstilbud. Tryg Forsikring får derfor et påbud om at standse denne praksis.

Undersøgelsen af Tryg Forsikring og det efterfølgende påbud er en del af Finanstilsynets indsats for en ordentlig finansiel sektor og gode finansielle produkter til forbrugerne.

Læs finanstilsynets påbud

Senest opdateret 04-06-2021