Temaundersøgelse om tilbagekøbsprogrammer

08-06-2021

Finanstilsynet har gennemført en indledende temaundersøgelse, der har til formål at klarlægge udstedernes brug af det såkaldte safe harbour-regime for tilbagekøbsprogrammer i artikel 5 i markedsmisbrugsforordningen.

Ved handel med egne aktier finder artikel 14 og 15 i markedsmisbrugsforordningen anvendelse. Artiklerne indeholder forbud mod insiderhandel og forbud mod markedsmanipulation. Handel med egne aktier kan ved tilbagekøbsprogrammet undtages forbuddet i artikel 14 og 15 i markedsmisbrugsforordningen, forudsat at aktiviteterne finder sted med den nødvendige gennemsigtighed, hvor relevante oplysninger om tilbagekøbsprogrammet videregives.

I rapporten konstaterer Finanstilsynet, at der er en eller flere fejl i 13 ud af 14 offentliggjorte tilbagekøbsprogrammer. Rapporten viser med andre ord, at udstederne ikke afsætter ressourcer nok til at sikre sig, at de offentliggjorte tilbagekøbsprogrammer overholder de begrænsninger og betingelser, som kræves for at være omfattet af beskyttelsen.

Om undersøgelsen

Rapporten er baseret på tilbagekøbsprogrammer offentliggjort af udstedere på C25-indekset i perioden fra den 1.november 2019 til den 1. november 2020. 15 udstedere havde i perioden iværksat et tilbagekøbsprogram efter safe harbour-regimet i markedsmisbrugsforordningen. Én udsteder, der i perioden har haft et aktivt tilbagekøbsprogram, er udeladt i undersøgelsen. Det skyldes, at udstederens lead manager ikke har anført en slutkunde i ORK (ordrebogen), hvilket ikke muliggør en kvalificeret undersøgelse.

Læs rapporten her

Senest opdateret 08-06-2021