Årlig udpegning af SIFI-institutter

25-06-2021

Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark og på Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er, med undtagelse af Norðoya Sparikassi, der som følge af en ændring i kriterierne, ikke udpeges som SIFI. Herudover har erhvervsministeren udpeget A/S Arbejdernes Landsbank, da banken væsentligt overskrider ét af kriterierne for udpegning som SIFI, efter de har overtaget aktiemajoriteten i Vestjysk Bank.

De danske SIFI-koncerner er herefter Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S, Spar Nord Bank A/S og A/S Arbejdernes Landsbank. De færøske SIFI-koncerner er nu P/F BankNordik og Betri Banki P/F. I Grønland er Grønlandsbanken fortsat udpeget som SIFI.

Finanstilsynet udpeger en gang årligt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Finanstilsynet beregner årligt de enkelte SIFI’ers systemiske vigtighed (systemiskhed), som benyttes til at fastsætte forhøjede kapitalkrav til SIFI’erne (SIFI-bufferkrav).

Se den samlede oversigt over de danske SIFI’er.

Se den samlede oversigt over de færøske SIFI’er.

Se den samlede oversigt over de grønlandske SIFI’er

Senest opdateret 25-06-2021