Markedsmanipulation gav fængselsstraf

04-06-2021

En person blev i december 2020 dømt for markedsmanipulation efter markedsmisbrugsforordningens artikel 15. I denne artikel gennemgås dommen nærmere, herunder hvad retten lagde vægt på.

Dommen lød på fem måneders fængsel, hvoraf de to måneder var ubetinget og de tre måneder betinget. Derudover fik personen en tillægsbøde på 50.000 kr. Personen blev dømt for i 109 tilfælde i perioden fra juli 2015 til oktober 2017 at have solgt et større antal aktier til en pris i bunden af handelsspændet og umiddelbart efter købt et mindre antal aktier i toppen af handelsspændet, hvilket resulterede i, at kursen steg.

Personen blev også dømt for i seks tilfælde i perioden fra september 2016 til maj 2017 at have handlet med sig selv som modpart over børsen. Da markedet ikke kunne se, at personen var både køber og sælger i samme handel, sendte handlerne vildledende signaler om udbud og efterspørgsel på de pågældende aktier.

Hvad angår det første forhold omkring salg og køb i henholdsvis bunden og toppen af handelsspændet fandt retten, at tiltalte måtte indse, at transaktionerne kunne antages at medføre en kursstigning eller at påvirke salgs- og købsinteressen og/eller kursen på den pågældende aktie. Retten lagde vægt på, at der var tale om et fast handelsmønster, og at tiltalte havde en dominerende stilling over udbuddet og efterspørgslen i aktien. Desuden lagde retten vægt på, at handlerne ofte forekom ved markedets lukketid.

Hvad angår det andet forhold, hvor tiltalte handlede med sig selv som modpart, lagde retten vægt på, at handlerne i fire ud af de seks tilfælde fandt sted med korte tidsintervaller på omkring 56 minutter og ca. 2 timer og 40 minutter mellem salgs- og købsordrerne. I de sidste to tilfælde lagde tiltalte salgsordrerne ind midt på eftermiddagen for at acceptere disse ordrer dagen efter ved markedets åbning.

 

Se mere information om forbuddet i MAR mod markedsmanipulation.

Senest opdateret 04-06-2021