Vurdering og rapportering af produkter under LCR-forordningens artikel 23

28-01-2021

Det fremgår af artikel 23 stk. 2 af LCR-forordningen, at kreditinstitutter mindst en gang om året skal tage stilling til, samt indberette de produkter og ydelser, hvor sandsynligheden og potentielle størrelse af et likviditetstræk er materiel under artikel 23.

Finanstilsynet forventer, at kreditinstitutter som led ILAAP-processen tager stilling til og dokumenterer, hvilke produkter og ydelser institutterne måtte have, som kvalificeres under artikel 23 i LCR-forordningen. Dette har været forventningen siden den gældende vejledning om opgørelse og vurdering af likviditetsposition og likviditetsrisici for kreditinstitutter (vejledning om ILAAP) trådte i kraft den 9. oktober 2017.

I forbindelse med gennemgangen af institutternes ILAAP i 2020 har Finanstilsynet noteret, at det fortsat ikke er alle institutter, der i forbindelse med ILAAP gennemgår behovet for ekstra udgående pengestrømme i forbindelse med produkter og ydelser som kvalificeres hertil i artikel 23 af LCR-forordningen. 

For institutter der endnu ikke vurderer behovet for yderligere udgående pengestrømme relateret til artikel 23 i LCR-forordningen, forventer Finanstilsynet, at dette fremgår i næstkommende ILAAP. Institutter som vurderer, at de ikke har produkter under artikel 23, bør ligeledes dokumentere, at dette er tilfældet.

Såfremt et institut tager stilling til produkter og ydelser i artikel 23 udenfor ILAAP-processen, er de velkommen hertil, såfremt den separate vurdering sendes til Finanstilsynet minimum årligt.

Under gennemgangen af det tilsendte materiale i forbindelse med risikovurderingen 2020, noterede Finanstilsynet en række mindre fejlplaceringer af produkter på tværs af de institutter, som indberettede. 

Finanstilsynet gør i den forbindelse opmærksom på den vejledning om produktkategorier i artikel 23, der blev udstedt i forbindelse med EBA-rapporten af 12. juli 2019 om implementering af LCR i EU.

Særligt gøres opmærksom på, at udstedte garantier forventes at blive placeret under række 870. Yderligere gøres opmærksom på, at indberettede udgående pengestrømme i forbindelse med derivater under artikel 23, kun bør ske i særlige tilfælde, da disse normalt vil indgå under artikel 21 og artikel 30 i LCR forordningen.

Såfremt procentsatsen for afløb er fastsat ud fra historisk data, finder Finanstilsynet, at det er vigtigt, at denne er beskrevet klart og forståeligt.

Senest opdateret 29-01-2021