De nordisk-baltiske lande indgår aftale med IMF om analyse af grænseoverskridende risici for hvidvask og terrorfinansiering i regionen

21-01-2021

De otte nordisk-baltiske lande har taget initiativ til at bede Den Internationale Valutafond (IMF) om at foretage en analyse af trusler og sårbarheder forbundet med hvidvask og terrorfinansiering på tværs af regionen.

De nordisk-baltiske lande har på eget initiativ bedt IMF om at analysere de vigtigste trusler og sårbarheder forbundet med hvidvask og terrorfinansiering i regionen set i lyset af den indbyrdes sammenhæng i de finansielle systemer og især de mange grænseoverskridende netværk og relationer mellem bankerne i den nordisk-baltiske region. IMF har et omdømme som en betroet og uafhængig rådgiver i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (AML/CFT), og inddragelse af IMF giver landene mulighed for at få analyseret risiciene i regionen som helhed, analyseret fremskridt for at reducere risici og få anbefalinger til den fremtidige indsats.

IMF påbegynder arbejdet i januar 2021 og forventes at fremlægge sine resultater i midten af 2022. Analysen omfatter følgende otte lande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige.

Senest opdateret 21-01-2021