De færøske institutter undtages for likviditetsdækningskravet i lov om finansiel virksomhed § 152

14-01-2021

LCR-forordningen er trådt i kraft for Færøerne ved bekendtgørelse nr. 1514 og de færøske institutter undtages derfor for likviditetsdækningskravet i § 152 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Likviditetsdækningskravet i § 152 er det krav til institutternes likviditet, som gjaldt efter lov om finansiel virksomhed, før LCR-forordningen trådte i kraft, hvorefter § 152 blev afskaffet for de danske institutter.

Senest opdateret 14-01-2021