Information om EU’s stresstest af kreditinstitutter 2021

28-01-2021

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har i dag formelt igangsat den fælleseuropæiske stresstest 2021. Formålet med stresstesten er at vurdere den europæiske banksektors robusthed i tilfælde af et økonomisk tilbageslag. Stresstesten skulle oprindelig have været gennemført i 2020, men blev udskudt som følge af COVID-19.

Stresstesten vil omfatte 50 institutter i 15 lande, svarende til omkring 70 pct. af den europæiske banksektors samlede aktiver. Dertil kommer andre institutter, som de nationale tilsynsmyndigheder vælger at stressteste. Fra Danmark deltager Danske Bank, Nykredit og Jyske Bank i regi af EBA. Herudover deltager Sydbank, som Finanstilsynet har valgt at inkludere i stresstesten for at opnå en større dækningsgrad af den danske banksektor. Sydbank har også deltaget i tidligere års fælleseuropæiske stresstest.

Stresstesten skal belyse institutternes robusthed over for et stress-scenarie, hvor økonomien bliver udsat for et hårdt tilbageslag med stigende ledighed og faldende ejendomspriser, for eksempel foranlediget af en fornyet genopblussen af COVID-19 pandemien. Renterne forbliver på et lavt niveau eller falder yderligere – som det er tilfældet i scenariet for Danmark.

Resultaterne af stresstesten forventes at blive offentliggjort ultimo juli.

EU-stresstesten 2021 er koordineret af den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder (i Danmark Finanstilsynet), Den Europæiske Centralbank (ECB) og Det Europæiske Systemiske Risikoråd (ESRB).

EBA’s pressemeddelelse

Senest opdateret 29-01-2021