Statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkedet i 2020

25-02-2021

Finanstilsynet foretog i 2020 seks politianmeldelser for markedsmisbrug. Det viser Finanstilsynets statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkedet.

I 2020 oprettede Finanstilsynet 256 sager om potentielt markedsmisbrug. Det var stort set samme niveau som i de foregående par år. Sagerne var fordelt på 134 sager med mistanke om insiderhandel og 103 sager med mistanke om markedsmanipulation. Dertil behandlede Finanstilsynet 19 forespørgsler fra udenlandske myndigheder. Finanstilsynet har i 2020 politianmeldt tre sager om insiderhandel og tre sager om markedsmanipulation.

Finanstilsynet opretter en sag om markedsmisbrug, når en bank eller en markedsplads indberetter mistænkelige handler, eller hvis en borger eller whistleblower henvender sig med en mistanke om markedsmisbrug. Dertil opretter Finanstilsynet sager, når det opdager mulig markedsmisbrug på baggrund af sin egen markedsovervågning, der bl.a. baserer sig på indberettede oplysninger fra værdipapirhandlerne og markedspladserne for samtlige handler i danske finansielle instrumenter. De indberettede handelsoplysninger, såkaldte transaktionsrapporter, anvender Finanstilsynet desuden i efterforskningen af sagerne.

”Finanstilsynets markedsovervågning er med til at sikre, at investorerne kan have tillid til, at de ikke bliver snydt, når de køber eller sælger værdipapirer. Samtidig har Finanstilsynet fokus på, at investorerne har adgang til korrekt og rettidig information, som de kan basere deres investeringsbeslutninger på”, siger underdirektør Anders Balling, der leder Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsanalyse.

I 2020 gav Finanstilsynet i alt 14 påtaler og påbud for overtrædelse af oplysningsforpligtelserne, dvs. manglende eller forkerte oplysninger i forbindelse med ledende medarbejderes aktiehandler, storaktionærstatus og offentliggørelse af intern viden. Sagerne oprettes typisk på baggrund af Finanstilsynets løbende overvågning af markedet og indberetninger fra markedspladsen.

Finanstilsynet gav i 2020 seks påtaler og påbud om for sene eller fejlagtige indberetninger om korte nettopositioner i aktier optaget til handel på en markedsplads i Danmark. Short sellere skal indberette en kort nettoposition i danske aktier til Finanstilsynet, hvis den udgør 0,2 pct. eller mere af selskabets udstedte aktiekapital. Denne grænse blev dog nedsat til 0,1 pct. den 16. marts 2020 pga. markedsuroen i foråret afledt af COVID-19.

Se statistikkerne her.

Senest opdateret 25-02-2021