Korrektion af vurdering af effekten af implementering af reviderede Basel Standarder for kreditinstitutter

19-02-2021

Den 15. december 2020 offentliggjorde Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) en opdatering af sin analyse af effekten af Basel III-implementeringen. Efter offentliggørelsen er der konstateret en væsentlig beregningsfejl i de indberettede data. Dette resulterede i en stor undervurdering af den forventede effekt af implementeringen af Basel III-ændringerne for danske kreditinstitutter. Specifikt var effekten af output-gulvet for risikovægte undervurderet. Fejlen havde også betydning for EBA’s Basel III overvågningsrapport, der blev offentliggjort den 10. december 2020.

Baseret på de korrigerede data stiger ændringen i de danske institutters risikoeksponeringer fra 19,7 pct. til 36,4 pct., under Baselscenariet, og fra 13,9 pct. til 29,3 pct. under det EU specifikke scenarie. Den samlede solvensprocent, efter implementering af de reviderede Basel Standarder, falder fra 18,4 pct. til 16,4 pct. i Baselscenariet og fra 19,4 pct. til 17,3 pct. i det EU-specifikke scenarie.

Finanstilsynet har sendt korrigerede data til EBA og Erhvervsministeriet har underrettet EU-Kommissionen.

Senest opdateret 19-02-2021