Orientering vedr. godkendelse af finansielle holdingvirksomheder i Danmark

10-02-2021

På baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/878 af 20. maj 2019 (CRDV) er der indført ny bestemmelse i lov om finansiel virksomhed, som vedrører godkendelse af finansielle holdingvirksomheder. Med bestemmelsen skal visse finansielle holdingvirksomheder nu ansøge og godkendes af Finanstilsynet

Der er indført ny bestemmelse § 175 g i lov om finansiel virksomhed, som vedrører godkendelse af finansielle holdingvirksomheder. Det betyder, at visse finansielle holdingvirksomheder nu skal ansøge og godkendes af Finanstilsynet i forhold til at leve op til en række krav vedrørende koncernpolitikker, organisering og Finanstilsynets mulighed for at føre tilsyn med den pågældende holdingvirksomhed på koncernniveau.

I vedhæftet notat redegøres nærmere herfor. 

 

Senest opdateret 10-02-2021