Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo januar 2021

08-02-2021

Ved udgangen af januar var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 46. ISS var ultimo januar den mest shortede danske aktie og Ambu den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

Ved udgangen af januar var der samlet set betydelige korte nettopositioner (dvs. 0,1 pct. eller derover af den udstedte aktiekapital) i ISS svarende til 10,1 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. Det er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til måneden før. Ambu var den næstmest shortede aktie med korte nettopositioner svarende til 6,6 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, hvilket er et fald på 3,5 procentpoint i forhold til december.

Investorerne havde betydelige korte nettopositioner i 46 danske aktier ved udgangen af december. I to aktier svarede de korte nettopositioner til 5 pct. eller mere af den udstedte aktiekapital.

Baggrund

Finanstilsynet offentliggør månedligt en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne.
Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i short sellingforordningen. Normalt er det kun korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital, der skal indberettes til Finanstilsynet. Gældende fra den 16. marts 2020 og minimum frem til 19. marts 2021 er det dog på europæisk plan besluttet at sænke indberetningsgrænsen til 0,1 pct. Alle indberetninger på eller over 0,1 pct. indgår i denne opgørelse.

Korte nettopositioner under indberetningsgrænserne indgår ikke i opgørelserne. De korte nettopositioner kan derfor være højere end angivet i tabellerne.  Bemærk, at der kan være indberettet fejlbehæftede korte nettopositioner, og at statistikken derfor kan blive revideret løbende.
 

Senest opdateret 08-02-2021