Temaundersøgelse om indberetning for ledende medarbejder

22-02-2021

Finanstilsynet har i en ny undersøgelse set nærmere på, om ledende medarbejdere overholder pligten til at indberette deres transaktioner i overensstemmelse med reglerne.

En ledende medarbejder hos en udsteder af finansielle instrumenter, eksempelvis en virksomhed hvis aktier er noteret til handel, og den ledende medarbejderes nærtstående har pligt til at underrette udstederen og Finanstilsynet, når den ledende medarbejder eller dennes nærtstående foretager transaktioner i finansielle instrumenter, som vedrører den pågældende udsteder.

Finanstilsynet har konstateret, at ved de udvalgte transaktioner er der foretaget indberetning straks og senest tre arbejdsdage efter transaktionen. Finanstilsynet har endvidere konstateret, at der ikke er foretaget transaktioner inden for en lukket periode.

Finanstilsynet har tilfældigt udvalgt 25 ledende medarbejdere fra virksomheder i C25-indekset. Finanstilsynet har herefter kontrolleret, om den enkelte ledende medarbejder har indberettet transaktioner, foretaget i kalenderåret 2020 samt om den enkelte ledende medarbejder har handlet i en lukket periode i lyset af reglerne i MAR art. 19.
 

Læs hele undersøgelsen

Senest opdateret 22-02-2021