Kommentar til TV2’s historier om negative renter

03-12-2021

De seneste dage har TV2 publiceret historier om, at Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet har forskellig fortolkning af, om pengeinstitutter kan tage negative renter på en basal betalingskonto.

I den forbindelse har Finanstilsynet givet følgende kommentar til TV2 og en række andre medier: 

“Finanstilsynet vurderede primo 2020, at der ikke var noget i den finansielle regulering, der forhindrede negative renter på husholdningernes konti i pengeinstitutterne. Herunder den type konti, der hedder en basal betalingskonto. Finanstilsynet gennemførte i den forbindelse en såkaldt nabohøring hos vores to kolleger i Sverige og Finland, der deler vurderingen. 
Finanstilsynet forstår, at Forbrugerombudsmanden, i forbindelse med en konkret klage, mener, at EU-lovgivningen ikke muliggør negative renter. Finanstilsynet har rettet henvendelse til EU-Kommissionen for at få dennes udlægning af reglerne. Forbrugerombudsmanden anfægter også det aftalemæssige grundlag. Finanstilsynet har ikke taget stilling til det aftalemæssige grundlag” udtaler Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet.

For Finanstilsynet er det vigtigt at understrege: 

  • Forbrugerombudsmanden har en anden tolkning af reglerne end Finanstilsynet for så vidt angår det lovmæssige grundlag for at opkræve negative renter på en basal betalingskonto. 
  • Finanstilsynet har selvfølgelig overvejet spørgsmålet grundigt, men anerkender, at der kan være en anden fortolkning. Da der nu er rejst spørgsmål herom i forbindelse med en konkret sag har Finanstilsynet fundet det relevant at bede EU-Kommissionen om et bidrag til fortolkningen.
  • Ultimativt er det op til en domstol af afgøre, hvordan loven skal fortolkes.
  • Samtidig er det vigtig at holde for øje at
    • Denne type konti udgør en meget lille del af det samlede antal indlånskonti.
    • Såfremt fortolkningen af reglerne måtte føre til, at forbrugerne på denne type konto ikke kan opkræves negative renter, så vil bankerne efter reglerne i stedet kunne opkræve et rimeligt gebyr, der kan dække deres omkostninger, herunder ved deres placering af indlån til negative renter. Den fortolkning forstår vi, at forbrugerombudsmanden også har.
 

Senest opdateret 03-12-2021