Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo juli 2021

05-08-2021

Ved udgangen af juli var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 34. Ambu var ultimo juli den mest shortede danske aktie og Bavarian Nordic den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

Ved udgangen af juli der samlet set betydelige korte nettopositioner (dvs. 0,2 pct. eller derover af den udstedte aktiekapital) i Ambu svarende til 6,6 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. Det er en stigning på 0,7 procentpoint i forhold til måneden før. Bavarian Nordic var den næstmest shortede aktie med korte nettopositioner svarende til 5,2 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, hvilket er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til juni.       

Investorerne havde betydelige korte nettopositioner i 34 danske aktier ved udgangen af juli. I to aktier svarede de korte nettopositioner til 5 pct. eller mere af den udstedte aktiekapital.

Baggrund

Finanstilsynet offentliggør månedligt en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danse aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her.

Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i short sellingforordningen. Alle indberetninger på eller over 0,2 pct. indgår i denne opgørelse. Finanstilsynet har offentliggjort et særskilt excel-ark med udviklingen i korte nettopositioner i danske aktier baseret på 0,1 pct.-grænsen, der midlertidigt var gældende fra 16. marts 2020 til 19. marts 2021.

Korte nettopositioner under indberetningsgrænsen indgår ikke i opgørelserne. De korte nettopositioner kan derfor være højere end angivet i tabellerne.  Bemærk, at der kan være indberettet fejlbehæftede korte nettopositioner, og at statistikken derfor kan blive revideret løbende.

Senest opdateret 05-08-2021