EU-kommissionen udskyder regulering på bæredygtighedsområdet med et halvt år

05-08-2021

EU-kommissionen udskyder anvendelsesdatoen for detailregulering til disclosureforordningen og taksonomiforordningen til den 1. juli 2022. Kommissionen har samtidigt givet svar på en række spørgsmål om disclosureforordningen.

EU-Kommissionen har udskudt anvendelsesdatoen for den kommende detailregulering på bæredygtighedsområdet til disclosureforordningen og taksonomiforordningen med seks måneder fra den 1. januar 2022 til den 1. juli 2022. Det skriver Kommissionen i et brev til de fælles europæiske tilsynsmyndigheder.

Kommissionen tilkendegiver derudover, at de ønsker at samle de delegerede retsakter under hhv. disclosureforordningen og taksonomiforordningen i én samlet delegeret retsakt bestående af alle 13 RTS’er. Kommissionen lægger i den forbindelse vægt på at skabe den bedst mulige sammenhæng i reguleringen og samtidig mindske kompleksiteten.

De fælles europæiske tilsynsmyndigheder offentliggjorde den 4. februar 2021 deres endelige rapport med forslag til udarbejdelsen af detailregulering for disclosureforordningen til Kommissionen. Den endelige rapport med udkast til detailregulering for taksonomiforordningen er endnu ikke offentliggjort. Rapporterne danner grundlag for Kommissionens udarbejdelse af en delegeret retsakt, men indholdet kan ændres af Kommissionen frem mod vedtagelsen af retsakten.

Afklaring af fortolkningsspørgsmål vedrørende disclosureforordningen

Kommissionen har også besvaret en række spørgsmål vedrørende disclosureforordningen, som de fælles europæiske tilsynsmyndigheder har stillet Kommissionen i et offentliggjort brev.  

Kommissionen understreger i brevet, der ledsager deres besvarelse, at svarene alene skal hjælpe med at afklare den eksisterende lovtekst, og at svarene ikke på nogen måde udvider kravene i lovgivningen.

Læs Kommissionens svar på spørgsmålene vedrørende disclosureforordningen.

Senest opdateret 05-08-2021