ZTLment indtræder i FT Lab for at teste afvikling af betalinger ved brug af blockchain

22-04-2021

ZTLment ønsker at gennemføre betalinger ved brug af en af virksomheden udviklet smartkontraktløsning. Testen skal give et dybere indblik i betryggende brug af blockchain og smartkontrakter til at afvikle betalinger decentralt.

ZTLments forretningsmodel er en ny måde at understøtte afviklingen af betalinger på.

Under testforløbet skal det afklares, hvordan betalingsløsninger baseret på smartkontrakter kan håndteres indenfor rammerne af den finansielle lovgivning. Potentialet og risiciene ved brug af smartkontrakter på blockchain til afvikling af betalinger skal også belyses. Testforløbet vil være med til at bidrage til en bedre forståelse af, hvordan blockchain kan anvendes på betalingsområdet.

Anvendelse af blockchain og smartkontrakter kan potentielt forandre måden, hvorpå betalinger afvikles på. Det kan skabe et mere fleksibelt og automatisk alternativ til eksisterende løsninger. Finanstilsynet arbejder for, at dette potentiale udforskes og indfries på en måde, så det er sikkert og effektivt for danske forbrugere og virksomheder at anvende. ZTLments deltagelse i FT Lab er en oplagt mulighed for at se nærmere på, hvordan blockchain og smartkontrakter i praksis kan anvendes hertil.”, siger Tobias Thygesen, der som kontorchef for Finanstilsynets kontor for fintech, betalingstjenester og governance har ansvaret for FT Lab.

Testen vil foregå i løbet af foråret og starten af sommeren 2021. Ved afslutning af testforløb vil Finanstilsynet offentliggøre en slutrapport på Finanstilsynet hjemmeside.

Om FT Lab

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, FT Lab, har til hensigt at skabe et sikkert miljø, hvor udvalgte virksomheder kan afprøve nye teknologier og forretningsmodeller inden for det finansielle område. De virksomheder, der bliver optaget, vil i en testperiode på op til seks måneder kunne teste deres løsning på et begrænset antal kunder under rammer fastsat af Finanstilsynet. Virksomhederne er til enhver tid underlagt den gældende finansielle lovgivning.

Om ZTLment

ZTLment er en fintechvirksomhed, som har implementeret en smartkontrakt betalingsløsning på Algorand blockchainen. Denne løsning har til formål at effektivisere B2B handelsprocesser ved at eliminere administrative omkostninger og tid brugt på at håndtere fakturaer og betalinger.

ZTLment er stiftet af Mads Stolberg-Larsen og Jason Spasovski, som tidligere har arbejdet for B2B-platformen Tradeshift og Deloitte Danmark’s NextGen technologies team.

Senest opdateret 22-04-2021