Tilladelse til tilbagekøb af ikke-foranstillet seniorgæld før kontraktligt forfald – udvidelse af anvendelsesområdet

22-04-2021

Orientering om forlængelse af tilladelse til tilbagekøb af ikke-foranstillet seniorgæld før kontraktligt forfald – udvidelse af anvendelsesområdet

Bestemmelserne i CRR II-forordningen om indførelse af nye krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (i Danmark ikke-foranstillede passiver) har fundet anvendelse siden den 27. juni 2019. Det indebærer, at institutterne skal have afviklingsmyndighedens forudgående godkendelse til tilbagekøb af egne ikke-foranstillede seniorgældsinstrumenter før kontraktligt forfald, herunder til market making formål. Anvendelsesområdet vil  med denne orientering blive udvidet, jf. nedenfor.

Denne orientering er kun relevant for kreditinstitutter, der har udstedt eller påtænker at udstede seniorgæld til opfyldelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, herunder som ønsker at gøre brug af den midlertidige ordning for market making.

Midlertidig ordning for market making – anvendelsesområdet udvides

For at undgå at market making-aktiviteter stopper i perioden, indtil den kommende reguleringsmæssige standard træder i kraft, har Finanstilsynet givet en generel tilladelse til tilbagekøb i forbindelse med market making for aktiviteter, der udføres i perioden frem til 31. december 2021, ved orientering af november 2020 om tilladelse til tilbagekøb af ikke-foranstillet seniorgæld før kontraktligt forfald. Denne ordning har hidtil været vedrørende ikke-foranstillet seniorgæld, men vil frem fra d.d. og fremadrettet også omfatte foranstillet seniorgæld, der kan anvendes til dækning af NEP-krav. Øvrige betingelser omkring den midlertidige ordning for market making er de samme som i de tidligere orienteringer.

Se tidligere orientering

Senest opdateret 22-04-2021