Danske Bank og de pengeinstitutter, der benytter BEC som datacentral, får Finanstilsynets godkendelse af dedikerede interfaces til tredjepartsadgang

29-04-2021

Finanstilsynet har tildelt Danske Bank og de pengeinstitutter, der benytter BEC som datacentral (Arbejdernes Landsbank, Coop Bank, Dansk Andelskasser Bank, Faster Andelskasse, Frørup Andelskasse, Frøslev-Mollerup Sparekasse, Fynske Bank, Fælleskassen Andelskassen, Hvidbjerg Bank, Lollands Bank, Lægernes Bank, Maj Bank, Merkur Andelskasse, Møns Bank, Nykredit Bank, Pensam Bank, Spar Nord Bank, Totalbanken og Vestjysk Bank), undtagelse fra kravet om at etablere en beredskabsmekanisme i henhold til artikel 33, stk. 4 i forordning (EU) 2018/389 – også kaldet fallback-kravet.

Institutterne tildeles denne undtagelse, da Finanstilsynet vurderer, at institutternes dedikerede interfaces fungerer tilstrækkeligt godt.

Undtagelsen for Danske Bank er trådt i kraft 26. april 2021. Undtagelserne for de pengeinstitutter, der benytter BEC som datacentral, træder i kraft 11. maj 2021.

For at sikre en smidig overgang for tredjepartsudbydere, der har anvendt de eksisterende fallback-mekanismer, har Finanstilsynet opfordret pengeinstitutterne til, at eksisterende tredjepartsudbydere orienteres om en eventuel blokering af tidligere tilgængelige adgangskanaler, senest én måned før disse kanaler blokeres.

Finanstilsynet finder det vigtigt, at eksisterende tredjepartsudbydere har tilstrækkelig tid til at gennemføre eventuelle nødvendige tekniske tilpasninger.

Finanstilsynet offentliggør her løbende, hvilke pengeinstitutter og kontoførende betalingstjenesteudbydere der har fået tildelt undtagelse fra fallbackkravet.

Kort om fallback

Pengeinstitutter og andre kontoførende betalingstjenesteudbydere skal sikre, at udbydere af tredjepartstjenester kan tilgå en brugers betalingskonti på sikker og effektiv vis. Det indebærer som udgangspunkt, at kontoførende betalingstjenesteudbydere, der giver tredjpartsudbydere adgang til betalingskonti gennem et dedikeret interface (også kaldet et API), også skal give adgang til betalingskonti gennem de kanaler, en bruger selv benytter (fx netbank og mobilbank) i det tilfælde, at det dedikerede interface ikke fungerer tilstrækkeligt godt. Dette kaldes også en fallback. Kontoførende betalingstjenesteudbydere kan dog tildeles undtagelse fra fallback-kravet, hvis Finanstilsynet vurderer, at den kontoførende betalingstjenesteudbyders dedikerede interface fungerer tilstrækkeligt godt.

Senest opdateret 29-04-2021