Spørgsmål om gældsinddrivelsessystemer til SIFI’er

16-09-2020

Som følge af den seneste tids pressedækning af de konstaterede fejl i Danske Banks gældsinddrivelsessystemer har Finanstilsynet rettet en række spørgsmål om gældsinddrivelsessystemerne samt -procedurerne til de øvrige systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI-institutter).

Anmodningen sker som led i Finanstilsynets tilsyn med overholdelse af god skik, jf. § 43 i lov om finansiel virksomhed.

Se eksempel på brev til koncerner

Se eksempel på brev til banker


Senest opdateret 16-09-2020