Orientering om nye ESMA retningslinjer

03-09-2020

ESMA har udarbejdet retningslinjer om likviditetsstresstest i UCITS og AIF’er. Retningslinjerne finder anvendelse fra den 30. september 2020.

Retningslinjerne er udstedt i medfør af artikel 16, stk. 1 i ESMA-forordningen og skal sikre en hensigtsmæssig og ensartet tilgang til likviditetsstresstests i UCITS og AIF’er i EU. Retningslinjerne vil fremover indgå i Finanstilsynets tilsyn som fortolkningsgrundlag af eksisterende regler.

  

Retningslinjerne berører følgende emner vedrørende likviditetsstresstest i UCITS og AIF’er:

 • Udformning af likviditetsstresstestmodellerne
 • Forståelse af likviditetsrisici
 • Ledelsesprincipper for likviditetsstresstests

 • Likviditetsstresstestpolitikken

 • Hyppighed af likviditetsstresstests

 • Anvendelse af udfaldene af likviditetsstresstest

 • Tilpasning af likviditetsstresstests til hver enkelte fond

 • Scenarier for likviditetsstresstests

 • Datatilgængelighed

 • Produktudvikling

 • Stresstests af fondens aktiver for at bestemme virkningen på fondens likviditet

 • Stresstest af fondsforpligtelser for at fastslå virkningen for fondens likviditet

 • Likviditetsstresstests af andre typer forpligtelser

 • Fonde, der investerer i mindre likvide midler

 • Kombineret likviditetsstresstest af aktiver og forpligtelser

 • Samling af likviditetsstresstest på tværs af fonde

 • Retningslinjer for depositarer

 • Samarbejde med de nationale kompetente myndigheder

Retningslinjerne er adresseret til forvaltere, depositarer og de nationale kompetente myndigheder.

Retningslinjerne finder anvendelse for UCITS og AIF'er, herunder:

 • ETF'er, uanset om de fungerer som UCITS eller som AIF'er.
 • AIF'er af den lukkede type, der anvender gearing.

Retningslinjerne finder med hensyn til forvaltere primært anvendelse i forbindelse med artikel 16, stk. 1, i FAIF-direktivet, artikel 47 og 48 i level 2-forordningen om udbygning af FAIF-direktivet, artikel 51 i UCITS-direktivet, artikel 40, stk. 3, i UCITS-level 2-direktivet og artikel 28 i MMF-forordningen. For depositarer finder retningslinjerne primært anvendelse i forbindelse med artikel 21 i FAIF-direktivet, artikel 92 i level 2-forordningen om udbygning af FAIF-direktivet, artikel 22, stk. 3, i UCITS-direktivet og artikel 3 i UCITS-level 2-forordningen.

 

Læs retningslinjerne her:

 

Dansk

Engelsk

 

Senest opdateret 03-09-2020