Temaundersøgelse af ligebehandling i forhold til gravide kvinder

28-10-2020

Finanstilsynet har indledt en temaundersøgelse af en række forsikringsselskabers mulige brud på reglerne om ligebehandling i forhold til gravide kvinder. Samtidig indskærper Finanstilsynet reglerne til hele forsikringsbranchen.

Undersøgelsen kommer efter, at der har været pressedækning af eksempler på ulovlig behandling af gravide kvinder i forsikringsselskaber. Den omfatter i alt ca. 20 udvalgte selskaber indenfor både pension og skadesforsikring. Samtidig har Finanstilsynet i et generelt brev til de øvrige selskaber indskærpet, at selskaberne er forpligtet til at overholde reglerne om ligebehandling af mænd og kvinder, herunder i forhold til gravide kvinder. 

De selskaber, der indgår i temaundersøgelsen, skal indsende en redegørelse til Finanstilsynet, hvor de skal svare på en række spørgsmål i forbindelse med deres behandling af gravide kvinder, hvor reglerne kan være overtrådt. 

Selskaberne skal bl.a. redegøre for, hvilke produkter, de udbyder, hvor der i strid med reglerne er eller har været klausuler relateret til graviditet, og hvor mange kunder, der har været omfattet af de ulovlige klausuler.

Selskaberne skal også redegøre for, hvordan de vil rette op på eventuelle fejl og herunder, hvilke tiltag, der er sat i værk for at identificere og kompensere kunder, der har fået uretmæssige afslag på erstatning.

Se eksempel på generelt orienteringsbrev til øvrige selskaber (pdf)

 

Senest opdateret 28-10-2020