Kommentar vedr. Danske Banks gældsinddrivelsessystem

01-10-2020

På baggrund af omtale i DR i dag oplyser Finanstilsynet: 

Som det fremgår af Finanstilsynets afgørelse i sagen om Danske Banks Gældsinddrivelsessystem, har Finanstilsynet siden oktober sidste år, hvor det stod klart, at problemet havde et større omfang end først antaget af banken, været i løbende dialog med Danske Bank om bankens arbejde med at løse problemerne.

Finanstilsynets forventning i dette forløb har været og er fortsat, at banken, når den opdager, at der er sket fejl, retter disse. Som det også fremgår af bankens redegørelse, er denne proces fortsat i gang. 

Finanstilsynets opfattelse var, at banken, da den blev bekendt med fejlene, stoppede med at udsende fejlbehæftede opkrævninger, da der var indført manuel genberegning. På et møde med bankens ledelse den 4. september i år blev det dog klart, at den manuelle genberegning ikke omfattede alle, men alene tre typer af sager: Nye sager, der blev lagt i gældsinddrivelsessystemet, sager, der skulle for fogedretten, og sager, hvor en kunde ønskede at indfri sin gæld fuldt ud. 

I den forbindelse gjorde Finanstilsynet det klart for banken, at den straks burde stoppe den fejlagtige indkrævning, hvilket også var indeholdt i de fire påbud, banken modtag den 21. september 2020. 

”Det er meget beklageligt, at der har været denne misforståelse mellem os og banken. Det bliver der rettet op på. Vores fokus er nu på at verificere, at de berørte kunder får deres kompensation, og at gældsinddrivelsessystemet fremadrettet kommer til at fungere. I den forbindelse overvejer Finanstilsynet at inddrage eksterne eksperter i overensstemmelse med hjemlerne i den finansielle regulering,” siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

Danske Bank har i sin redegørelse til Finanstilsynet estimeret, at omkring 17.000 kunder blandt de i alt ca. 600.000 sager, der ligger i systemet, kan være blevet opkrævet for store beløb. Danske Bank har også estimeret, at det samlede beløb er ca. 25 mio. kr.

 

Senest opdateret 01-10-2020