Orientering om krav til nedskrivningsegnede passiver for små og mellemstore pengeinstitutter

25-11-2020

Samtlige danske pengeinstitutter er i dag underlagt et krav om nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav), som fastsættes af Finanstilsynet, jf. § 266 i lov om finansiel virksomhed.

Principperne for fastsættelse af NEP-krav for små og mellemstore pengeinstitutter blev offentliggjort den 30. oktober 2017. I 2019 vedtog den Europæiske Union (EU) en række ændringer til krisehåndteringsreglerne (BRRD II ). Ændringerne til krisehåndteringsreglerne forventes at træde i kraft i Danmark den 28. december 2020. 

Finanstilsynet vil inden den 28. december 2020 træffe og fremsende NEP-afgørelser og har den 20. november 2020 sendt udkast til NEP-afgørelser i høring hos institutterne. I afgørelserne vil NEP-kravet være fastsat efter gældende regulering. 

I afgørelserne truffet efter gældende regulering, vil der være følgende justeringer:

  • NEP-afgørelserne vil gælde fra den 28. december 2020.
  • NEP-kravet i pct. af de risikovægtede eksponeringer vil være det bindende krav for instituttet pr. 28. december 2020. 
  • Det kombinerede kapitalbufferkrav vil ikke indgå i NEP-kravet. Fra 28. december 2020 vil NEP-kravet og det kombinerede kapitalbufferkrav skulle opfyldes som to særskilte krav. Dvs. egentlig kernekapital, som anvendes til at opfylde det kombinerede kapitalbufferkrav vil fra den 28. december 2020 ikke samtidig kunne anvendes til at opfylde NEP-kravet.
 

Senest opdateret 25-11-2020