Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo oktober 2020

05-11-2020

Ved udgangen af oktober var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 47 og dermed uændret i forhold til udgangen af september. ISS var ultimo oktober den mest shortede danske aktie og Ambu den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

Ved udgangen af oktober var der samlet set betydelige korte nettopositioner (dvs. 0,1 pct. eller derover af den udstedte aktiekapital) i ISS svarende til 12,4 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. Det er en stigning på 2,2 procentpoint i forhold til måneden før. Ambu var den næstmest shortede aktie med korte nettopositioner svarende til 9,9 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, hvilket er en stigning på 0,7 procentpoint i forhold til september.

Investorerne havde betydelige korte nettopositioner i 47 danske aktier ved udgangen af oktober. I tre aktier svarede de korte nettopositioner til 5 pct. eller mere af den udstedte aktiekapital.

 

Baggrund

Finanstilsynet offentliggør månedligt en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her.

Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i short sellingforordningen. Normalt er det kun korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital, der skal indberettes til Finanstilsynet. Gældende fra den 16. marts 2020 og minimum frem til 17. december er det dog på europæisk plan besluttet at sænke indberetningsgrænsen til 0,1 pct. Alle indberetninger på eller over 0,1 pct. indgår i denne opgørelse.

Korte nettopositioner under indberetningsgrænserne indgår ikke i opgørelserne. De korte nettopositioner kan derfor være højere end angivet i tabellerne.  Bemærk, at der kan være indberettet fejlbehæftede korte nettopositioner, og at statistikken derfor kan blive revideret løbende.

 

Senest opdateret 05-11-2020