Danske kreditinstitutter er også ramt af corona

02-11-2020

COVID-19-krisen har stor indvirkning på de danske kreditinstitutters regnskaber. Særligt har kreditinstitutterne øget deres nedskrivninger markant for at kunne stå imod de forventede negative økonomiske konsekvenser af den globale pandemi.

Analysen i Finanstilsynets markedsudviklingsartikel baserer sig på de danske penge- og realkreditinstitutters halvårsregnskaber for første halvår 2020. 

Kraftigt stigende nedskrivninger

Som det også gælder for resten af samfundet, er kreditinstitutterne kraftigt påvirket af COVID-19-krisen. Det gør sig primært gældende i form af øgede nedskrivninger på udlån og garantier. Samlet nedskrev kreditinstitutterne for 10,2 mia. kr. i første halvår 2020. Det er en markant stigning i forhold til første halvår af 2019, hvor kreditinstitutterne samlet nedskrev for 1,5 mia. kr. Sammenlignet med tidligere kriser ligger nedskrivningerne dog fortsat på et relativt lavt niveau.

De øgede nedskrivninger er hovedsageligt sket på baggrund af ledelsesmæssige skøn og forventninger til de mere langsigtede økonomiske konsekvenser af COVID-19-krisen, da de samlede økonomiske effekter af krisen endnu ikke er klarlagt.

Indtjeningen falder

Kreditinstitutternes samlede indtjening i første halvår 2020 er 7,2 mia. kr., hvilket er et markant fald fra 20,5 mia. kr. i samme periode året før. Faldet skyldes primært de førnævnte nedskrivninger.

Samtidig har kreditinstitutterne ikke oplevet den samme stigning i udlån som man har set i andre europæiske lande. Det kan skyldes, at de statslige hjælpepakker har været effektive til at understøtte danske virksomheder, og at krisen samtidig har medført ganske lavt investeringsbehov i erhvervslivet.

Om analysen

Artiklen sammenfatter de konsoliderede regnskabs- og nøgletal for både penge- og realkreditinstitutter.

Finanstilsynet har også, i lighed med tidligere år, udsendt separate artikler med analyser for henholdsvis pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs artiklerne her:

Markedsudviklingen i første halvår 2020 for kreditinstitutter
Markedsudviklingen i første halvår 2020 for pengeinstitutter
Markedsudviklingen i første halvår 2020 for realkreditinstitutter
Dataark, kredit-, penge- og realkreditinstitutter, førstehalvår 2020

 

Senest opdateret 02-11-2020