Undersøgelse: Finansielle virksomheders opfattelse af risici

03-03-2020

Cyberrisici er fortsat i top, men lavrentemiljøets risici er den hurtigst voksende bekymring. Det viser den årlige spørgeskemaundersøgelse blandt de risikoansvarlige i en række finansielle virksomheder.

3 ud af 4 besvarelser angiver cyberrisici som en af de fem største risikokilder for den finansielle sektor. Cyberrisici er stadig også en af de mest udfordrende risikokilder at tackle, viser undersøgelsen.

 

Den hastigst voksende risikokategori i undersøgelsen er det lave rentemiljø, som nævnes af 40 pct. mod kun 14 pct. sidste år. Pres på indtjeningen i den finansielle sektor og tilskyndelse til større risiko i søgen efter afkast er blandt de uddybende forklaringer.

 

Handelskrig og Brexit fylder fortsat

De geopolitiske forhold, herunder handelskrig og usikkerheden omkring Brexit, er også blandt de højest rangerede risici. Det samme er regulatoriske forhold, hvor der dog ikke er nogen klar fællesnævner i forhold til de udfordringer, virksomhederne nævner.

 

Om undersøgelsen

Finanstilsynet gennemfører årligt en spørgeskemaundersøgelse af de finansielle virksomheders opfattelse af aktuelle risici og tillid til det finansielle system.

 

Undersøgelsen giver indblik i, hvilke risici aktørerne i den finansielle sektor aktuelt oplever, og resultaterne bidrager til Finanstilsynets planlægning af tilsynsaktiviteter.

 

Læs undersøgelsen her (pdf)

 

 

Senest opdateret 03-03-2020