CBL Insurance Europe Dac erklæret konkurs

16-03-2020

Det irske forsikringsselskab CBL Insurance Europe Dac er erklæret konkurs. Selskabet har solgt ulykkesforsikringer i Danmark via Det faglige Hus indtil 31. december 2017. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker allerede anmeldte skader og skader anmeldt senest den 12. september 2020. For danske arbejdsulykkesforsikringer gælder der særlige regler.

Opdateret den 8. juli 2020 med oplysning om, at CBL Insurance Europe Dac også har solgt arbejdsulykkesforsikringer.

High Court i Irland har på begæring fra Den irske Centralbank den 12. marts 2020 erklæret CBL Insurance Europe Dac konkurs.

CBL Insurance Europe Dac har solgt ulykkesforsikringer i Danmark via Det faglige Hus indtil den 31. december 2017. Herudover har CBL Insurance Europe Dac solgt arbejdsulykkesforsikringer i Danmark via Global Forsikring Agentur ApS indtil den 19. februar 2018. Der er således ingen aktive policer tilbage, men der er fortsat skader, hvor kunderne endnu ikke har fået sin erstatning udbetalt.

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker skader i henhold til ulykkesforsikringer tegnet i CBL Insurance Europe Dac, hvis de er anmeldt senest den 12. september 2020. Skader, der er anmeldt til CBL Insurance Europe Dac inden den 12. marts 2020, men endnu ikke udbetalt, anses for anmeldt til Garantifonden. Skader, der endnu ikke er anmeldt, skal anmeldes i henhold til fremgangsmåden, der er beskrevet i policen. Garantifonden vil løbende offentliggøre information til kunderne på  http://www.skadesgarantifonden.dk/Sider/Forside.aspx

Den irske Centralbank tilbagekaldte den 19. februar 2019 CBL Insurance Europe Dacs tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, herunder arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal derfor varetage administrationen af arbejdsulykkesforsikringer tegnet hos CBL Insurance Europe Dac i overensstemmelse med arbejdsskadesikringslovens § 54, se desuden nyhed  fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

I nedenstående Q&A har Finanstilsynet besvaret de mest almindelige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med CBL Insurance Europe Dac’s konkurs.

Q & A om CBL Insurance Europe Dac’s konkurs

     

Spørgsmål

Svar

1. Hvem er CBL Insurance Europe Dac, og hvad er der sket? CBL Insurance Europe Dac er et irsk forsikringsselskab, som har haft tilladelse til at drive grænseoverskridende virksomhed i bl.a. Danmark. CBL Insurance Europe Dac trådte i likvidation den 26. februar 2018 og stoppede med at betale skader den 9. december 2019. High Court i Irland har på begæring af Den irske Centralbank erklæret CBL Insurance Europe Dac konkurs den 12. marts 2020.
2. Er min police stadig gyldig? Nej, CBL Insurance Europe Dac stoppede med at tegne forsikringer i Danmark den 19. februar 2018. Alle arbejdsulykkesforsikringer udløb pr. 30. juni 2018.
3. Jeg har en skade, hvad skal jeg gøre? 

Hvis din skade allerede er anmeldt til CBL Insurance Europe Dac, skal du ikke foretage dig mere. Hvis du ikke har anmeldt din skade, skal du anmelde den i henhold til fremgangsmåden, der er beskrevet i din police. Du bør anmelde din skade hurtigst muligt og senest 12. september 2020.

For arbejdsskader henvises til AES nyhed

4. Hvordan ved jeg, om jeg er forsikret hos CBL Insurance Europe Dac? Du kan se navnet på dit forsikringsselskab på din police. 

Senest opdateret 08-07-2020