Organisatoriske ændringer for tilsyn med pengeinstitutter

11-03-2020

Finanstilsynet ændrer sin organistionsstruktur for tilsynet med pengeinstitutter. Der etableres et nyt tilsynskontor for tilsyn med specialiserede og nordatlantiske pengeinstitutter. Derudover justeres fordelingen af ansvarsområder i tre andre pengeinstitut-tilsynskontorer. I forbindelse med ændringen skifter kontorchef Anne-Sofie Reng Japhetson ansvarsområde.

Anne-Sofie Reng Japhetson har været i Finanstilsynet siden 2013, og hun har siden 2018 været chef for Finanstilsynets kontor for de mindre pengeinstitutter. Hun vil fremadrettet være ansvarlig for det kontor, der fører tilsyn med de mindste danske systemiske pengeinstitutter samt en række mellemstore pengeinstitutter. Kontoret vil derudover have ansvar for markedsrisikoområdet.

 

Det nye kontor med ansvar for specialiserede og nordatlantiske pengeinstitutter vil også have ansvaret for de såkaldte gruppe 4 pengeinstitutter samt for banktilladelser, krisehåndtering og genopretningsplaner. Kontoret vil desuden stå for løbende at koordinere det juridiske arbejde for pengeinstitut-tilsynskontorerne.

 

Det tidligere kontor for mindre banker vil fremadrettet have ansvar for tilsynet med de øvrige mellemstore og mindre pengeinstitutter. Kontoret vil derudover have ansvar for regler om kapitaldækning og kapitalkrav.

 

Det nuværende kontor for store banker vil fortsat have ansvaret for tilsynet med de største danske systemiske pengeinstitutter samt for tilsyn med IRB-området.

 

Stillingerne som kontorchefer for hhv. mellemstore og mindre pengeinstitutter og for specialiserede og nordatlantiske pengeinstitutter er slået op.

Senest opdateret 11-03-2020