Danske kreditinstitutter er velkapitaliserede

18-05-2020

De danske kreditinstitutter er velkapitaliserede og har haft moderat udlånsvækst siden 2016. Det har gjort dem bedre rustet til COVID-19-krisen. Det skriver Finanstilsynet i sin markedsudviklingsartikel for kreditinstitutter for 2019.

Analyserne i markedsudviklingsartiklen baserer sig på kreditinstitutternes årsregnskaber for 2019. Effekterne af COVID-19-krisen er dermed ikke indeholdt i artiklen. Derimod beskriver artiklen kreditinstitutternes udgangspunkt for at imødegå krisen og for at give kredit til husholdninger og virksomheder, der midlertidigt har brug for likviditet som følge af COVID-19-krisen.

Økonomien i kraftig tilbagegang

De økonomiske udsigter er markant forværret i Danmark og resten af verden. Økonomien er i kraftig tilbagegang, og det vil uundgåeligt føre til øgede nedskrivninger for kreditinstitutterne.

Finanstilsynet stresstester kreditinstitutterne med scenarier, der er væsentligt hårdere end de centrale offentliggjorte scenarier for den forventede udvikling i dansk økonomi. På den baggrund vurderer Finanstilsynet fortsat, at selv om COVID-19 krisen vil kunne give problemer for enkelte institutter, så er kreditinstitutsektoren som sådan ikke aktuelt truet, hvis udviklingen holder sig inden for de forventede scenarier. Omvendt vil COVID-19 krisen efterfølgende stille sektoren mere udsat overfor økonomiske tilbageslag.  

Overskud på 38 mia. kr. i 2019

Kreditinstitutterne fik i 2019 et samlet overskud før skat på 38 mia. kr. mod 40 mia. kr. året før. Den lille nedgang skyldes hovedsageligt faldende nettorenteindtægter som følge af det lave renteniveau. Stigende gebyrindtægter i forbindelse med den historisk store konverteringsbølge opvejede delvist de faldende renteindtægter.

En stigning i nedskrivningerne fra 1,6 mia. kr. til 3,4 mia. kr. bidrog også til vigende overskud. Nedskrivningerne var dog fortsat på et meget lavt niveau.

Den faldende basisindtjening i pengeinstitutterne, som følge af renteniveau og rentestruktur, herunder visse steder negative renter, over de seneste år, har svækket sektorens modstandskraft over for stigende nedskrivninger.

Løsningen her på er ikke at lempe nedskrivningsreglerne. Det vil kun føre til en forsinket identifikation af reelle problemer.

Om analysen

Opgørelsen sammenfatter de konsoliderede regnskabs- og nøgletal for både penge- og realkreditinstitutter.

Finanstilsynet har også, i lighed med tidligere år, udsendt separate analyser med udviklingen for henholdsvis pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs artiklerne her

Markedsudviklingen i 2019 for kreditinstitutter
Markedsudviklingen i 2019 for pengeinstitutter
Markedsudviklingen i 2019 for realkreditinstitutter

 

Senest opdateret 18-05-2020