EU udbud – Finanstilsynet undersøger transaktionsovervågningen i landets største banker

04-06-2020

Finanstilsynet har som led i sin tilsynsvirksomhed på hvidvaskområdet besluttet at foretage en undersøgelse af transaktionsovervågningen i Danmarks to største banker, Nordea og Danske Bank.

Inspektionen skal gennemføres med bistand fra private konsulentfirmaer, og opgaven er i dag sendt i EU udbud.

Undersøgelsen er et led i en igangværende tværgående undersøgelse af større danske bankers systemer til overvågning af kundetransaktioner.

Ifølge hvidvaskloven har de finansielle virksomheders en forpligtelse til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter.

Den samlede undersøgelse gennemføres, da transaktionsovervågning er et centralt led i forebyggelsen i hvidvask og terrorfinansiering og et af de mere teknisk komplicerede dele af hvidvaskberedskabet. Finanstilsynet har valgt at fokusere på de største banker, dels da de har en meget stor andel af det samlede transaktionsomfang, der i sig selv er særdeles stort, dels da de tilbyder en række forskellige produkter og tjenesteydelser.

Oplysninger og udbudsmateriale er offentliggjort på følgende: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e9baa4d4-111d-43b0-ab1f-85f0f1554655/homepage

Eventuelle spørgsmål om ovenstående kan rettes til kontorchef Stig Nielsen på sni@ftnet.dk

Finanstilsynet bringer en opfølgning, når kontrakterne er indgået.

Senest opdateret 04-06-2020