Årlig udpegning af SIFI-institutter

30-06-2020

Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og på Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er. De danske SIFI-institutter er Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S og Spar Nord Bank A/S. De færøske SIFI-institutter er P/F BankNordik, Betri Banki P/F og Norðoya Sparikassi. I Grønland er Grønlandsbanken fortsat udpeget som SIFI.

Finanstilsynet udpeger en gang årligt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Finanstilsynet beregner årligt de enkelte SIFI’ers systemiske vigtighed (systemiskhed), som benyttes til at fastsætte forhøjede kapitalkrav til SIFI’erne (SIFI-bufferkrav).

Se den samlede oversigt over de danske SIFI’er her.

Se den samlede oversigt over de færøske SIFI’er her.

Se den samlede oversigt over de grønlandske SIFI’er her.

Kontaktperson: David Peter Nielsen

Direkte tlf.nr.: 33 55 83 49

 

Se også:

Efterlevelse af EBA/GL2014/10 vedrørende andre systemisk vigtige institutter her (dansk) og her (engelsk).

Senest opdateret 07-07-2020