Ny blanket til registrering af obligationsejerrepræsentanter

29-06-2020

Finanstilsynet har opdateret blanketten til registrering af obligationsejerrepræsentanter. Den nye blanket skal bruges fra d.d.

Finanstilsynet har opdateret den blanket, som udstedere af erhvervsobligationer skal bruge til at bede Finanstilsynet om at registrere en repræsentant på udstedelserne. Blanketten er opdateret for at sikre, at den stemmer overens med bekendtgørelsen om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser. Finanstilsynet har ved samme lejlighed tilpasset blanketten sprogligt.

 

Den nye blanket kan downloades her og skal bruges fra d.d. (29. juni 2020).

 

I bekendtgørelsen er det et krav, at Finanstilsynet registrerer, om repræsentanten varetager alle eller kun dele af opgaverne i forbindelse med udstedelsen. Derfor har Finanstilsynet tilføjet et felt på blanketten, hvor anmoderen med et ”Ja” eller ”Nej” skal angive, om repræsentanten varetager alle eller kun dele af opgaverne.

 

En repræsentant på en obligationsudstedelse fungerer som kontaktpunkt mellem udsteder og obligationsejerne. Derudover vil repræsentanten få en række beføjelser og rettigheder med det formål at varetage obligationsejernes interesser, f.eks. ved at repræsentere obligationsejerne i forbindelse med udsteders eventuelle misligholdelse eller konkurs.

 

I nogle tilfælde vil repræsentanten ikke varetage alle, men kun dele af opgaverne i forbindelse med obligationsudstedelsen. Varetager repræsentanten kun dele af opgaverne, vil repræsentantens beføjelser typisk være begrænset til at holde sikkerheder på vegne af obligationsejerne. Fremover skal det angives i anmeldelsesblanketten, om repræsentanten varetager alle eller kun dele af opgaverne.

 

Tilsvarende har Finanstilsynet opdateret sit register over repræsentanter, så det vil fremgå af registret med et ”Ja” eller ”Nej”, om repræsentanten varetager alle eller kun dele af opgaverne i forbindelse med obligationsudstedelsen. Denne oplysning vil dog ikke fremgå for repræsentanter, der blev registreret før den 29. juni 2020.

  

Senest opdateret 29-06-2020