Finanstilsynet følger ESRB-henstilling om kapitalbevarelse

26-06-2020

Finanstilsynet følger Det Europæiske Systemiske Risikoråds (ESRBs) henstilling til de nationale tilsynsmyndigheder vedr. kapitalbevarelse i de finansielle virksomheder.

Det Europæiske Systemiske Risikoråd (ESRB) offentliggjorde d. 8. juni en henstilling rettet mod de nationale tilsynsmyndigheder. ESRB henstiller til, at nationale tilsynsmyndigheder anmoder finansielle virksomheder under deres tilsyn om ikke at forringe deres kapitalgrundlag gennem udbyttebetalinger, aktietilbagekøb eller variabel løn. Henstillingen gælder frem til 1. januar 2021.

Formålet med henstillingen er at sikre robustheden i den finansielle sektor og især kreditinstitutternes kapacitet til at formidle den nødvendige kredit til økonomien i lyset af den meget store usikkerhed, der er forbundet med COVID-19-krisen.

Henstillingen ligger i forlængelse af tidligere udmeldinger fra en række europæiske tilsynsmyndigheder, bl.a. den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og den europæiske forsikringstilsynsmyndighed (EIOPA). Finanstilsynet har også tidligere opfordret kreditinstitutter og forsikringsselskaber til ikke at udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb.

Finanstilsynet opfordrer på denne baggrund danske kreditinstitutter og forsikringsselskaber til ikke at forringe deres kapitalgrundlag med udbyttebetalinger og aktietilbagekøb frem til udgangen af 2020, jf. ESRB’s henstilling. Finanstilsynet opfordrer også de omfattede virksomheder til i samme periode at udvise tilbageholdenhed i forhold til tildeling af variabel løn.

Det er Finanstilsynets forventning, at især kreditinstitutterne er bevidste om den lempelse af reguleringen, der er sket over de seneste måneder med henblik på at forbedre deres muligheder for at understøtte kreditgivningen til sunde virksomheder. Hertil kommer, at statens mange støtteordninger for erhvervslivet også er til gavn for kreditinstitutterne. Det vil være i modstrid med intentionen af alle disse tiltag, hvis de udhules gennem en udlodning af kapital i en situation, hvor den fremtidige udvikling er omgærdet af så stor usikkerhed som i dag.

Læs ESRB’s henstilling her.

Senest opdateret 26-06-2020