EIOPA-udtalelse om produktovervågning af forsikringsprodukter på baggrund af COVID-19

08-07-2020

Den europæiske forsikringstilsynsmyndighed EIOPA har i en udtalelse klarlagt sine forventninger til forsikringsselskabers produktovervågning og -styring på baggrund af COVID-19.

Den europæiske forsikringstilsynsmyndighed EIOPA har i en udtalelse klarlagt sine forventninger til forsikringsselskabers produktovervågning og -styring på baggrund af COVID-19.

I udtalelsen præciserer EIOPA yderligere sine forventninger til produktovervågning gennem forsikringsprodukternes livscyklus med udgangspunkt i POG (Product Oversight & Governance)-kravene.

EIOPA forventer, at forsikringsselskaber systematisk identificerer forsikringsprodukter, hvis vigtigste funktioner, risikodækning eller garantier er væsentligt påvirket af COVID-19-situationen. EIOPA anbefaler, at selskaberne tager et mellem- til langsigtet perspektiv ved vurderingen af potentielle effekter.

I de tilfælde, hvor produkterne er blevet påvirket væsentligt, skal selskaberne vurdere, om og hvordan de fortsat tilbyder værdi til målgrupperne, fastslår EIOPA. Finanstilsynet forventer, at danske forsikringsselskaber overvåger deres produkter og har fokus på, at de opfylder kundernes forsikringsbehov.

Læs den fulde EIOPA-udtalelse her

Senest opdateret 08-07-2020