Statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkedet

23-01-2020

Finanstilsynet foretog i 2019 fire politianmeldelser for markedsmisbrug og én for brud på prospektreglerne. Det viser Finanstilsynets statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkedet.

I 2019 oprettede Finanstilsynet 246 sager om potentielt markedsmisbrug. Det var samme niveau som i 2018. Sagerne var i 2019 fordelt på 142 sager med mistanke om insiderhandel og 80 sager med mistanke om markedsmanipulation. Dertil behandlede Finanstilsynet forespørgsler fra udenlandske myndigheder i 24 tilfælde. Finanstilsynet har i 2019 politianmeldt tre sager om insiderhandel og én sag om markedsmanipulation.

Finanstilsynet opretter en sag om markedsmisbrug, når bankerne eller markedspladserne indberetter mistænkelige handler, eller hvis Finanstilsynet ved hjælp af sin markedsovervågning opdager mulig markedsmisbrug. Finanstilsynet opretter desuden en sag, hvis en borger eller whistleblower henvender sig med en mistanke om markedsmisbrug.

I 2019 oprettede Finanstilsynet 75 sager om overtrædelse af oplysningsforpligtelserne, dvs. manglende eller forkerte oplysninger i forbindelse med overtagelsestilbud, ledende medarbejderes aktiekøb og -salg, storaktionærstatus og offentliggørelse af intern viden. Sagerne oprettes typisk på baggrund af Finanstilsynets løbende overvågning af markedet og indberetninger fra børsen.

Finanstilsynet gav i alt 31 påtaler og påbud og én administrativ bøde for overtrædelse af oplysningsforpligtelserne. Dertil politianmeldte Finanstilsynet ét tilfælde af brud på prospektreglerne.

Se statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet her.

Senest opdateret 23-01-2020