Påvirker ny information om short selling-positioner det danske aktiemarked?

27-01-2020

Short selling-aktiviteten i danske aktier er steget de senere år, og markedsværdien af betydelige korte nettopositioner i danske aktier svarer til ca. 1 pct. af den samlede værdi af det danske børsnoterede aktiemarked. Short sellerne skal indberette alle deres korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital i danske aktier til Finanstilsynet. Ved hjælp af disse indberetninger offentliggør Finanstilsynet på sin hjemmeside løbende visse oplysninger om de korte nettopositioner i danske aktier. Offentliggørelserne er med til at øge gennemsigtigheden i markedet og udligne informationsforskelle mellem investorerne, så også almindelige private investorer ved, hvilke aktier der er shortede – og hvor meget.

Læs redegørelsen her. 

Nedenstående tabeller indeholder alle betragtede shortede danske aktier i 2018, samt de aktieindeks hhv. aktier, der i analysen er blevet anvendt til udregning af merafkast. Kursinformation, samt sektor- og subsektorkoder er hentet hhv. identificeret pba. data fra Bloomberg Finance LP. 

Se tabeller her.

Senest opdateret 27-01-2020