Information om EU’s stresstest af kreditinstitutter 2020

31-01-2020

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har i dag formelt igangsat den fælleseuropæiske stresstest 2020. Formålet med stresstesten er at vurdere den europæiske banksektors robusthed i tilfælde af et økonomisk tilbageslag. Den seneste stresstest på europæisk niveau blev gennemført i 2018.

Stresstesten vil omfatte 51 institutter i 15 lande, svarende til omkring 70 pct. af den europæiske banksektors samlede aktiver. Dertil kommer andre institutter, som de nationale tilsynsmyndigheder vælger at stressteste. Fra Danmark deltager Danske Bank, Nykredit og Jyske Bank i regi af EBA. Herudover deltager Sydbank, som Finanstilsynet har valgt at inkludere i stresstesten for at opnå en større dækningsgrad af den danske banksektor. Sydbank har også deltaget i tidligere års fælleseuropæiske stresstest.

 

Stresstesten skal belyse institutternes robusthed over for et scenario, hvor økonomien bliver udsat for et hårdt tilbageslag med stigende ledighed og faldende ejendomspriser, samtidig med at renterne forbliver på et lavt niveau eller – som i Danmark – falder yderligere.

 

Resultaterne af stresstesten forventes at blive offentliggjort i slutningen af juli måned.

 

EU-stresstesten 2020 er koordineret af den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i samarbejde med de nationale myndigheder (i Danmark Finanstilsynet) og ECB/ESRB.

 

 

EBA’s pressemeddelelse kan findes her

Senest opdateret 31-01-2020