Julebrev 2020: Temaundersøgelse om effektive og velfungerende ledelsessystemer

15-12-2020

Årets julebrev for forsikringsområdet sætter fokus på vigtigheden af velfungerende og effektive ledelsessystemer. Julebrevet er rettet mod alle gruppe 1-forsikringsselskaber.

Temaet i årets julebrev skal ses i lyset af Finanstilsynets strategi 2025, hvor Finanstilsynet som et indsatsområde blandt andet retter fokus på vigtigheden af velfungerende og effektive ledelsessystemer. 

Med indførelsen af Solvens II i 2016 blev der indført yderligere krav til gruppe 1-forsikringsselskabernes ledelsessystemer. Gruppe 1-forsikringsselskaberne udgør langt hovedparten af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark, og kun de mindste selskaber er derfor ikke omfattet af reglerne i Solvens II. Selskaberne blev, udover de hidtidige, overordnede regler for virksomhedsstyring, underlagt konkrete krav om at skulle have mindst fire nøglefunktioner: Risikostyringsfunktionen, aktuarfunktionen, compliancefunktionen og en intern auditfunktion.

Med julebrevet indleder Finanstilsynet en temaundersøgelse om forsikringsselskabernes ledelsessystemer. Finanstilsynet ønsker med temaundersøgelsen at få en vurdering fra selskabernes bestyrelser af, hvordan ledelsessystemet i selskabet sikrer en forsvarlig understøttelse af både selskabernes nuværende forretningsmæssige aktiviteter og risikoprofil samt eventuelle udviklingsplaner. Finanstilsynet ønsker som led heri at få indblik i organisering, ressourcer, tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem funktionerne og ledelsen samt hvordan eventuelle interessekonflikter håndteres.

 

Senest opdateret 15-12-2020