Fokusområder og god praksis for klassifikation af kunder i kreditinstitutter efter kreditrisiko

22-12-2020

Klassifikation af kunder er et centralt og væsentligt element i kreditinstitutternes løbende drift og risikostyring. Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse, som viser, at der blandt de undersøgte institutter er stor forskel på de anvendte værktøjer, processer, kontroller samt på governance relateret til klassifikation.

Gennem de senere år er klassifikation af kunder ud fra kreditrisiko blevet en integreret del af drift og risikostyring i de danske kreditinstitutter. Dette er en positiv udvikling, men undersøgelsen viser, at der fortsat er et forbedringspotentiale i forhold til den konkrete implementering. 

Klassifikationen er systematiseret ved hjælp af værktøjer i form af skabeloner og modeller samt tilhørende forretningsgange, der understøtter processerne. Klassifikation af kunderne har samtidig fået en voksende betydning for institutternes kredit- og bevillingshåndtering, overblikket over udviklingen i påtagne kreditrisici samt rapporteringen.

Læs hele rapporten.

Se de seks redegørelser i forbindelse med undersøgelsen.

Senest opdateret 22-12-2020