Europæisk dataindsamling for banker offentliggjort

11-12-2020

Den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) har i dag offentliggjort resultaterne af den fælleseuropæiske dataindsamlingsøvelse for efteråret 2020, hvor fire danske institutter har deltaget: Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank.

Der er tale om en ordinær dataindsamlingsøvelse, som har til formål at belyse bankernes sundhedstilstand. Der er herunder fokus på de tidlige effekter af COVID-19 på den europæiske banksektor. Øvelsen indeholder data for 1. og 2. kvartal 2020.

EBA’s dataindsamling har generelt til formål at skabe åbenhed om den europæiske banksektors sundhedstilstand og omfatter en lang række oplysninger om blandt andet kapitalsammensætning og krediteksponeringer for de 125 største europæiske banker.

Læs mere om undersøgelsen og de danske resultater.

Senest opdateret 11-12-2020